Menu Sluiten

Privacy Statement

Privacy Statement

Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Per 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. De AVG vervangt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De invoering van de AVG heeft tot gevolg dat vanaf 25 mei 2018 dezelfde privacywetgeving geldt in de gehele Europese Unie.

De AVG heeft tot doel de bescherming van persoonsgegevens te waarborgen en legt vast hoe organisaties om moeten gaan met persoonsgegevens. Deze privacyverklaring geldt voor alle informatie die verzameld of gebruikt wordt door V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer.

Verstrekking van gegevens
U bepaalt zelf of u van de services gebruik wilt maken op onze website. Wij gebruiken uw persoonlijke gegevens om op uw aanvraag te reageren en om u informatie te verstrekken over de dienstverlening van V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer.

Persoonsgegevens die wij verwerken
V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
– Voor- en achternaam
– Geboortedatum
– Geboorteplaats
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– Burgerservicenummer (BSN)

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken. Onze website en/of dienst(en) heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u ervan overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@administratie-advies-beijer.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Beveiliging van de gegevens die u aan ons verstrekt
Wij erkennen onze verantwoordelijkheid om de gegevens die u ons toevertrouwt, te beveiligen. V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer gebruikt verschillend technieken om uw gegevens te beschermen, waaronder beveiligde servers en firewalls.

Hoelang bewaren wij persoonsgegevens
V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Onze bewaartermijn(en) zijn: zeven (7) jaar en tien (10) jaar (gegevens voor onroerende zaken).

Delen van persoonsgegevens met derden
V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer geeft persoonlijke gegevens vrij als zij daartoe door de wet verplicht worden gesteld.

V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden zodat deze uw persoonlijke gegevens niet voor hun eigen doeleinden kunnen gebruiken.

V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer verstrekt geen persoonlijke gegevens aan derden tenzij dit noodzakelijk is om uw aanvraag te behandelen, onze dienstverlening te verlenen, onze factuur te verwerken, om fraude te voorkomen of te bestrijden. Het is mogelijk dat deze websites, nieuwsbrieven of mailings links naar andere websites bevatten. U dient het privacy beleid op die sites zorgvuldig te lezen: het kan afwijken van de privacy statement van V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer.

Het vastleggen van bezoekersgegevens
Als u onze website bezoekt worden door ons enkele “bezoekersgegevens” verzameld en opgeslagen, zoals het IP-adres van de computer die u gebruikt en de datum en tijd waarop u onze media bezoekt of opent. Met behulp van deze gegevens meten wij het verkeer op onze media en kunnen wij deze optimaliseren.

Cookies
Onze website stuurt een ‘cookie’, een klein tekstbestand, naar uw computer. Hierdoor kunnen we uw computer herkennen als u ons opnieuw bezoekt, zonder dat we u lastig hoeven te vallen met een nieuw verzoek om u aan te melden. Daarnaast helpen cookies ons de aanvragen die u indient te onthouden. Als u geen cookies wilt ontvangen, kunt u in het hulpbestand van uw internetbrowser kijken hoe u alle cookies kunt blokkeren of hoe u ervoor kunt zorgen dat u een waarschuwing krijgt voordat er een cookie wordt opgeslagen.

Uw rechten
Als eenmaal uw persoonlijke gegevens aan ons verstrekt heeft, kunt u V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer elk door u gewenst moment verzoeken deze gegevens te wijzigen of te verwijderen.

U kunt dit doen d.m.v. van een e-mail te sturen naar info@administratie-advies-beijer.nl.
We reageren zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen vier weken op uw verzoek.

Vragen
Mocht u vragen of bezorgdheden hebben over het Privacy Statement van V.O.F. Administratie- en Adviesbureau Beijer laat u deze weten via info@administratie-advies-beijer.nl.